Network Menu

Hur blir du medlem?

Om du vill vara med och dela med dig av dina erfarenheter och sprida vårt nätverk vidare genom olika roliga och spännande aktiviteter och sammankomster, är kvinna, pratar svenska och bor i närheten av Austin är du hjärtligt välkommen att bli medlem i SWEA Austin! Under 2016 hade SWEA Austin ca 30 medlemmar.

Medlemskap i SWEA är per år (1 januari – 31 december). Se SWEA Austin:s sida om förmåner för mera information! Tre kategorier kvinnor betalar en lägre medlemsavgift:

  • De som vill vara portomedlem eftersom de inte har en avdelning där de bor men vill få information och tidningar från SWEA Austin
  • De som blir medlem efter 1 september
  • De som är under 25 år eller student

Att anmäla Dig som medlem:

För att sköta processen helt elektroniskt kan du fylla i medlemsansökan och betala med PayPal.

Om du föredrar vanlig post, skicka det ifyllda formuläret med en check utställd på SWEA Austin till medlemsansvarigs adress (finns på blanketten).