Network Menu

Program 2020

PÅ GRUND AV RÅDANDE SITUATION MED COVID-19 KOMMER VI ATT STÄLLA IN FYSISKA MÖTEN FRAM TILL MIDSOMMAR.

Obs! Inbjudningar skickas till aktiva medlemmar genom Evite och läggs även upp i den slutna Facebook-gruppen “SWEA Austin Medlemmar”.

Bokklubb: Återkommande träffar cirka var 2:a månad. Aktiva SWEA Austin-medlemmar har åtkomst till bokklubben på Facebook.

Konstförening: Återkommande träffar med tema kring kultur och konst.

Barnträffar: Återkommande varje tisdag. Aktiva SWEA Austin-medlemmar har åtkomst till barngruppen på Facebook.

9 februari
Årsmöte

22 juni
Midsommarfirande
Sweor med familj

augusti
Kräftskiva
Sweor med respektive

september
Pool Party
Sweor med familj

6 oktober
Första körövningen inför Lucia
Varje söndag fram till Lucia

oktober
Ärtsoppekväll
Endast Sweor

november
Bakdag inför julbasaren
 

december
Lucia & Bazaar
Öppet för alla

december
Glöggkväll
Sweor med respektive