Network Menu

Program 2019

Obs! Inbjudningar skickas till aktiva medlemmar genom Evite och läggs även upp i den slutna Facebook-gruppen “SWEA Austin Medlemmar”.

Bokklubb: Återkommande träffar cirka var 2:a månad. Aktiva SWEA Austin-medlemmar har åtkomst till bokklubben på Facebook.

Konstförening: Återkommande träffar med tema kring kultur och konst.

Barnträffar: Återkommande varje tisdag. Aktiva SWEA Austin-medlemmar har åtkomst till barngruppen på Facebook.

10 februari
Årsmöte

27 mars
Pysselkväll
Konstgruppen besöker Upstairs Circus

6 april
Rundvisning på Austin Central Library

13 april
Påskpyssel
Sweor med familj, hemma hos Elin Dilley

27 april
Konstnärsbesök
Besök hos Ann Eson Andersson

30 april
Valborgsfirande
Sweor med familj, plats TBD

11 maj
Välrlden Runt Fest
SWEA International, Brentwood Park

18 maj
Eurovision
Tillsammans med SACC Austin

22 juni
Midsommarfirande
Sweor med familj

augusti
Kräftskiva
Sweor med respektive

september
Pool Party
Sweor med familj

6 oktober
Första körövningen inför Lucia
Varje söndag fram till Lucia

oktober
Ärtsoppekväll
Endast Sweor

november
Bakdag inför julbasaren
 

december
Lucia & Bazaar
Öppet för alla

december
Glöggkväll
Sweor med respektive